Back to All Events

Fremtidens mobilitet - hvordan ser den ut? - WSP

  • WSP Fred Olsens gate 1 Oslo (map)

Meld deg på frokostseminaret Fremtidens mobilitet - hvordan ser den ut?

Teknologisk utvikling og nye forretningsmodeller forandrer måten vi forflytter oss på, lever og samhandler med hverandre. Det vi til nå har sett innen automatisering, elektrifisering og delingsøkonomi innen transportsektoren er bare begynnelsen. Vi står overfor en rekke spennende muligheter som vil ta oss til en fremtid med bærekraftig mobilitet.

Du får et innblikk i WSPs globale studier om mobilitet. De er basert på en rekke intervjuer med internasjonale eksperter, kombinert med erfaringene fra våre verdensomspennende prosjekter.

Studiene baserer seg også på analyser av teknologi og forretningsmodeller under utprøving.

De vil formidle globale trender og hva som er driverne bak utviklinge og hva dette kan bety for norsk transportsektor ved å presentere mulige fremtidsbilder for person- og godstransporten i Norge i 2050.  

Earlier Event: September 18
Verktøykasse for inkludering - Finans Norge