Back to All Events

Verktøykasse for inkludering - Finans Norge

  • Rådhuset, Formannskapssalen Oslo (map)

Meld deg på frokostmøtet “Verktøykasse for inkludering”

På dette frokostmøtet er tema hvilke tiltak og grep som får oss nærmere målet om et arbeidsliv som anerkjenner forskjeller som en positiv verdi.

- Hvordan jobbes det praktisk og resultatorientert for å få dette til?

- Hvordan fremmer vi et inkluderende arbeidsmiljø

- Hva gjøres for å utvikle tiltak og kompetanse om mangfoldsledelse og representativ
rekruttering?

Du møter:

Runa Opdal Kerr, Finans Norge

Per-Espen Magnussen, Gjensidige forsikring

Laura E. Mercer Traavik, Høyskolen BI

Heidi Aven, SHE

Pål A Hellman, Finansforbundet

Hege Herø, YS

Andres Alejandro og Iben Schier van den Berg, OXLO Mentorordning

Toralv Moe, Oslo kommune

Frokostmøtet er et samarbeid mellom Oslo kommune, Finans Norge og Charteret for mangfold i næringsliv og sivilsamfunn. Arrangementet er gratis og åpent for alle.