Back to All Events

Mergers and Acquistions seminar med fokus på teknologi, skatt og ansvarsnivå - Kluge

  • Kluge Bryggegata 6 0250 oslo (map)

Meld deg på frokostseminar om Mergers and acquisitions (M&A) hos Kluge

Oppkjøp av teknologiselskaper – tre trender i praksis
Forundersøkelser – hva bør og hva må man gjøre?
Selgers garantier – markedspraksis og typiske forhandlingspunkter
Selgers ansvarsbegrensninger under press?

Skatteoptimal struktur - omorganisering før transaksjon
Forhandlingspunkter og pedagogiske utfordringer
Strukturvalg
Omgåelsesrisiko

Garantier, ansvarsbegrensninger og reinvesteringsnivå
Hva er trendene for tiden?

Etter den faglige delen, som avsluttes ca. kl. 12.00, inviteres det til lunsj med sosial og faglig mingling frem til kl. 13.30.