Back to All Events

EU i Sahel – fra gode intensjoner til Europa først? - NUPI

  • NUPI - Norsk Utenrikspolitisk Institutt C.J. Hambros plass 2D OSLO (map)

Meld deg på Norsk utenrikspolitisk institutts frokostseminar

Forskere fra noen av verdens ledende institutter har i et treårig prosjekt sett nærmere på hvilke lokale innvirkninger EUs kriserespons har hatt i områdene hvor disse har funnet sted, og hvordan unionen kan forbedre sine responsmekanismer.

På dette seminaret som arrangeres sammen med NCHSCMI og PRIO, vil seniorforskerne Morten Bøås  (PhD) og Pernille Rieker (PhD) presentere hovedfunn og utvalgte anbefalinger fra EUNPACK-prosjektet, med særlig fokus på EUs rolle i Sahel.

Seminaret streames også på NUPIS YouTube-kanal