Back to All Events

Siste nytt i statsstøtteretten - Kluge

  • Kluge 6 Bryggegata Oslo, Oslo, 0250 Norway (map)

Registrering og frokost fra kl. 08.00.

Det faglige starter kl. 08.30

Påmelding frokostseminar om statsstøtterett hos Kluge

På statsstøttefronten har det skjedd mye de siste månedene. Få en oppdatering om viktig ny praksis fra EU-domstolen, ESA og EU-Kommisjonen.

Fokus:

Utviklingen av praksis knyttet til støttebegrepet, hvor særlig EU-domstolen har bidratt til ytterlige klargjøring av rekkevidden av vilkårene om samhandelseffekt, foretak, selektivitet og hva som utgjør statlige midler.

For eksempel har EU-domstolen annullert førsteinstansavgjørelsen om at Tysklands ordning for å støtte fornybar strøm utgjør statsstøtte (C-405/16 P Germany v European Commission). Gir dommen økt mulighet til å gi støtte utenfor statsstøtteregelverkets virkeområde?

Hvilken praktisk betydning denne og annen ny praksis har for næringsdrivende og det offentlig i Norge?

Dra på frokostseminar og finn det ut.