Aug
28
7:30 PM19:30

Hvordan skal vi reise i fremtiden? - Flytoget, flybussen, Ruter, Vy, Schaus, NHO Transport

Meld deg på frokostseminar om fremtidens transport

Som et ledd i Oslos feiring som europeisk miljøhovedstad inviterer Kollektivutvalget for Oslo lufthavn til fagseminar om fremtidens reiser og hvordan dette vil utvikle seg.

Program

07:30-08:00 Frokost og mingling

08:00-08:15 Introduksjon ved Flytoget og Avinor

08:15-08:45 Hovedinnlegg ved teknologi- og fremtidsoptimist Eirik Norman Hansen.

08:45-09:30 Paneldebatt med ungdomspartiene og representanter fra transportbransjen

Arrangementet finnes også på Facebook.

Arrangører

Flytoget-Flybussen-Ruter-Vy-Schaus-NHO Transport

View Event →
Aug
29
8:30 PM20:30

EU i Sahel – fra gode intensjoner til Europa først? - NUPI

 • NUPI - Norsk Utenrikspolitisk Institutt (map)
 • Google Calendar ICS

Meld deg på Norsk utenrikspolitisk institutts frokostseminar

Forskere fra noen av verdens ledende institutter har i et treårig prosjekt sett nærmere på hvilke lokale innvirkninger EUs kriserespons har hatt i områdene hvor disse har funnet sted, og hvordan unionen kan forbedre sine responsmekanismer.

På dette seminaret som arrangeres sammen med NCHSCMI og PRIO, vil seniorforskerne Morten Bøås  (PhD) og Pernille Rieker (PhD) presentere hovedfunn og utvalgte anbefalinger fra EUNPACK-prosjektet, med særlig fokus på EUs rolle i Sahel.

Seminaret streames også på NUPIS YouTube-kanal

View Event →
Aug
29
9:00 PM21:00

Mergers and Acquistions seminar med fokus på teknologi, skatt og ansvarsnivå - Kluge

Meld deg på frokostseminar om Mergers and acquisitions (M&A) hos Kluge

Oppkjøp av teknologiselskaper – tre trender i praksis
Forundersøkelser – hva bør og hva må man gjøre?
Selgers garantier – markedspraksis og typiske forhandlingspunkter
Selgers ansvarsbegrensninger under press?

Skatteoptimal struktur - omorganisering før transaksjon
Forhandlingspunkter og pedagogiske utfordringer
Strukturvalg
Omgåelsesrisiko

Garantier, ansvarsbegrensninger og reinvesteringsnivå
Hva er trendene for tiden?

Etter den faglige delen, som avsluttes ca. kl. 12.00, inviteres det til lunsj med sosial og faglig mingling frem til kl. 13.30. 

View Event →

Aug
24
10:30 AM10:30

Sen frokost: Café at the End of the Universe - Universitetet i Oslo

Under årets Studentslipp kan du besøke Universitetsbibliotekets pop up-kafé og sci-fi-hyllest; Café at the End of the Universe.

Du får bærekraftig snacks og drikke, ikoniske filmer og bøker, musikk og god stemning.

Ta den ultimate "Hvilken sci-fi-helt er du?"-testen

 • Lag din egen sci-fi-button

 • Smak på drikke fra Villbrygg og bærekraftig snacks fra havet

 • Se ikoniske scener fra sci-fi-filmer

 • Bla i en sci-fi-bok (lån gjerne med hjem!)

Les mer på ub.uio.no

View Event →
Aug
22
9:00 PM21:00

Hvordan ser HR og lønn ut i fremtiden? - Visma

Meld deg på frokostseminar om HR og lønn i fremtiden

Hvordan påvirker digitalisering måten man jobber med HR og lønn på? Hvilke fordeler kan din bedrift få ved å forenkle hverdagen til dine ansatte? Hvilken betydning har dette for deg som jobber med Lønn?

Noen av svarene får du på Visma sitt frokostseminar som er skreddersydd for deg som jobber med HR og lønn. De vil vise deg hvilke muligheter som finnes rundt dagens løsninger, og vil samtidig vise deg litt om hvordan de ser på fremtiden innenfor HR og Lønn.

 • 08.30 - 09.00 Servering

 • 09.00 - 09.20 Velkommen og introduksjon.

 • 09.20 - 09.45 Hvordan påvirker digitalisering ansatt og lederrollen?

 • 09.45 - 10.00 Pause med servering

 • 10.00 - 10.45 Hvordan påvirkes rollen til en lønnsansvarlig i en digitalisert verden?

 • 10.45 - 11.00 Pause

  11.00 - 11.30 Muligheter med en skybasert løsning

View Event →
Aug
21
8:00 PM20:00

Siste nytt i statsstøtteretten - Kluge

Registrering og frokost fra kl. 08.00.

Det faglige starter kl. 08.30

Påmelding frokostseminar om statsstøtterett hos Kluge

På statsstøttefronten har det skjedd mye de siste månedene. Få en oppdatering om viktig ny praksis fra EU-domstolen, ESA og EU-Kommisjonen.

Fokus:

Utviklingen av praksis knyttet til støttebegrepet, hvor særlig EU-domstolen har bidratt til ytterlige klargjøring av rekkevidden av vilkårene om samhandelseffekt, foretak, selektivitet og hva som utgjør statlige midler.

For eksempel har EU-domstolen annullert førsteinstansavgjørelsen om at Tysklands ordning for å støtte fornybar strøm utgjør statsstøtte (C-405/16 P Germany v European Commission). Gir dommen økt mulighet til å gi støtte utenfor statsstøtteregelverkets virkeområde?

Hvilken praktisk betydning denne og annen ny praksis har for næringsdrivende og det offentlig i Norge?

Dra på frokostseminar og finn det ut.

View Event →
Aug
14
9:00 PM21:00

Fra idé til marked - Innovasjon Norge

– Forretningsmodellering – hvordan lage en lettfattelig skisse over forretningen din

– Lean start-up – hvordan raskt teste og videreutvikle idéen din for å maksimere sjansen for å lykkes

– Tilskudd til gründere– hvordan søke midler fra Innovasjon Norge til å teste og videreutvikle din idé

På samlingen vil det være andre i samme situasjon du kan inspirere og lære fra.

Meld deg på frokostseminar hos Innovasjon Norge

View Event →
Jun
21
8:30 PM20:30

Handelspolitikk og bærekraft med Ine Eriksen Søreide

Meld deg på frokostseminaret om handelspolitikk og bærekraft

PROGRAM

08.30 – 09.00 Kaffe og litt å bite i

09.00 – 09.15 Velkommen med møteleder Anne Grosvold

09.15 – 10.15 Handelspolitikk for bærekraftig utvikling

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide
Fredrik Erixon, direktør, European Centre for International Political Economy

10.15 – 10.30 Kort pause med mingling

10.30 – 11.15 Handelspolitikk og bærekraftig mat- og drikkeproduksjon. Hva er sammenhengen mellom handelspolitikk, bærekraft og konkurransekraft?

Trygve Svensson, leder i Tankesmien Agenda
Arne Melchior, seniorforsker, Norsk Utenrikspolitisk Institutt

11.15 – 12.00 Paneldebatt: Hvordan kan en handelspolitikk for bærekraftig utvikling bidra til å styrke den norske mat- og drikkenæringens konkurransekraft?

Gunnar Hovland, konsernsjef i TINE SA
Håkon Mageli, Konserndirektør i Orkla
Trond Haug, administrerende direktør i Synnøve

Seminaret er gratis, og arrangeres av NHO, NHO Mat og Drikke, LO, NNN og Norsk Landbrukssamvirke.

View Event →
Jun
21
8:00 PM20:00

Sirkulær økonomi i byggenæringen

Program

 • Velkommen

 • Presentasjon av BNLs analyse av den sirkulære økonomien innen bygg, anlegg og eiendom v/BNLs Miljøforum.

 • Eksempel på prosjekt som gjennomføres av medlemsbedrifter. Hvilke problemstillinger dukker opp i en pilot på sirkulær økonomi? v/ Anleggsgartnermester Stein Wikholm.

 • Kunnskaps- og informasjonsbehov kartlagt av NHP-nettverket v/ Eirik Wærner, RIF/Multiconsult

 • Nytt oppdrag fra DibK om ombruk v/ Ingunn Marton

 • Invitasjon til videre samarbeid

Meld deg på frokostseminaret her

View Event →