Aug
14
9:00 PM21:00

Fra idé til marked - Oslo

– Forretningsmodellering – hvordan lage en lettfattelig skisse over forretningen din

– Lean start-up – hvordan raskt teste og videreutvikle idéen din for å maksimere sjansen for å lykkes

– Tilskudd til gründere– hvordan søke midler fra Innovasjon Norge til å teste og videreutvikle din idé

På samlingen vil det være andre i samme situasjon du kan inspirere og lære fra.

Meld deg på frokostseminar hos Innovasjon Norge


View Event →

Jun
21
8:30 PM20:30

Handelspolitikk og bærekraft med Ine Eriksen Søreide

Meld deg på frokostseminaret om handelspolitikk og bærekraft

PROGRAM

08.30 – 09.00 Kaffe og litt å bite i

09.00 – 09.15 Velkommen med møteleder Anne Grosvold

09.15 – 10.15 Handelspolitikk for bærekraftig utvikling

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide
Fredrik Erixon, direktør, European Centre for International Political Economy

10.15 – 10.30 Kort pause med mingling

10.30 – 11.15 Handelspolitikk og bærekraftig mat- og drikkeproduksjon. Hva er sammenhengen mellom handelspolitikk, bærekraft og konkurransekraft?

Trygve Svensson, leder i Tankesmien Agenda
Arne Melchior, seniorforsker, Norsk Utenrikspolitisk Institutt

11.15 – 12.00 Paneldebatt: Hvordan kan en handelspolitikk for bærekraftig utvikling bidra til å styrke den norske mat- og drikkenæringens konkurransekraft?

Gunnar Hovland, konsernsjef i TINE SA
Håkon Mageli, Konserndirektør i Orkla
Trond Haug, administrerende direktør i Synnøve

Seminaret er gratis, og arrangeres av NHO, NHO Mat og Drikke, LO, NNN og Norsk Landbrukssamvirke.

View Event →
Jun
21
8:00 PM20:00

Sirkulær økonomi i byggenæringen

Program

  • Velkommen

  • Presentasjon av BNLs analyse av den sirkulære økonomien innen bygg, anlegg og eiendom v/BNLs Miljøforum.

  • Eksempel på prosjekt som gjennomføres av medlemsbedrifter. Hvilke problemstillinger dukker opp i en pilot på sirkulær økonomi? v/ Anleggsgartnermester Stein Wikholm.

  • Kunnskaps- og informasjonsbehov kartlagt av NHP-nettverket v/ Eirik Wærner, RIF/Multiconsult

  • Nytt oppdrag fra DibK om ombruk v/ Ingunn Marton

  • Invitasjon til videre samarbeid

Meld deg på frokostseminaret her

View Event →